intranet
cz en

3LYNX projekt

obrázek
3LYNX PROJEKT

Trvání: 2017-2020

Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstvo životního prostředí České republiky

Program: Interreg Central Europe

Vedoucí projektu: Tereza Mináriková

Hlavní stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3Lynx.html

Partneři projektu: Vedoucím partnerem celého projektu je MŽP.
Další partneři: Národní park Šumava, AOPK ČR, Bavarian environmental agency, WWF Germany, Green Heart of Europe, Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna, Government of Upper Austria, Slovenia Forest Service, Italian Lynx Project, University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine


obrázek
Cíle projektu:

Zlepšit přeshraniční spolupráci jednotlivých zájmových skupin (státní ochrana přírody, myslivci, lesníci, neziskové organizace, vědci) při ochraně Česko-Bavorsko-Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida a připravit společnou strategii na ochranu rysa ostrovida v těchto oblastech.

Obsah projektu:

Pro zlepšení spolupráce všech partnerů bude pořádána řada pracovních setkání, v rámci nichž bude hodnoceno zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) do ochrany rysa, společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat, bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Společně bude připravována strategie.

Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (CZ-DE-AT a SL-IT-HR) pomocí sítě fotopastí (přístroje, které automaticky zachycují zvěř na fotografie či videa) a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací (CZ-DE-AT), prováděno bude i telemetrické sledování jedinců (SL-IT-HR). V rámci osvětové kampaně budou organizován společný mezinárodní „Rysí den“ , v rámci kterého bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.), vydány a distribuovány budou atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida, budou vytvořeny webové stránky projektu i prezentace na facebooku, budou vydávána tisková prohlášení, reportáže a články do časopisů..

V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.


Zprávy v médiích

obrázek

Tereza Mináriková v rozhlase, autor: Matěj Pálka

Czechs team up with other countries to protect endangered lynx

31.8.2017: Rádio Praha: Rozhovor o projektu 3Lynx s Terezou Minárikovou


obrázek

Lepší ochrana pro rysa ostrovida

1.9.2017: Česká televize Události v regionech (Praha): Reportáž o projektu a instalaci fotopastí pro monitoring rysa ostrovida

zpět