intranet
cz en

Instrukce pro autory

jazyk: česky, slovensky, anglicky

téma příspěvků: kunovité šelmy

typy příspěvků: původní práce, předběžné výsledky, zprávy o činnosti, přehledové články, rešerše, souhrny studentských prací, recenze, ostatní sdělení

formát příspěvku: .doc případně .rtf

Dodání: elektronicky emailem na adresu:
katerina.polednikova@alkawildlife.eu
nebo poštou na CD na adresu: ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 38001 Dačice

Zasílat můžete kdykoliv po celý rok.

Formát

(protože redakční rada pracuje ve svém volnu a její práce není nijak honorovaná, prosíme o co nejpřesnější dodržení instrukcí, abychom s formátováním příspěvků měli co nejméně práce)

Bude použit stejný formát jako v čísle 15, můžete tedy použít jakýkoliv článek z tohoto čísla jako předlohu.

V případě původních prací dodržení standardního členění (název, autoři, adresy autorů, abstrakt, klíčová slova, úvod, metodika, výsledky, diskuse, literatura).

Jazyk: Název příspěvku, legendy k obrázků a grafům dvojjazyčně (česky a anglicky nebo slovensky a anglicky). Abstrakt v anglickém jazyce v případě slovensky a česky psaných příspěvků a naopak česky či slovensky v případě anglicky psaných příspěvků.

Text:
zarovnání do bloku; řádkování 1,15
název článku: Times New Roman, velikost písma 14, bold
názvy kapitol: Times New Roman, velikost 12, bold
názvy podkapitol: Times New Roman, velikost 12, bold, kurziva
standardní font písma: Times New Roman, velikost písma 12 bodů, bez dělení slov
Speciální boxy, názvy tabulek a grafů: kursiva, Times New Roman, velikost 11
• jména taxonů skupiny druhu a rodu: kursivní zápis dané velikosti
kapitola Literatura: Times New Roman, velikost písma 11 bodů

Formát citací:
POLEDNÍK L, POLEDNÍKOVÁ K a HLAVÁČ V (2007b): Rozšíření vydry říční (Lutra lutra) v České republice v roce 2006. Bulletin Vydra 14: 4-6.

Tabulky vložte ve formátu jako v čísle 15 přímo do míst, kde by jste je chtěli mít.

Legendy k obrázkům také přímo do textu.

Obrázky dodejte jako přiložené soubory ve formátech jpg, gif, bmp a obdobné formáty.

zpět