intranet
cz en

Formální informace

ALKA Wildlife o.p.s.
Sídlo: Lidéřovice 62, 38001 Dačice

IČO: 280 64 933
DIČ: CZ28064933 je plátcem DPH
ID datové schránky: gypmz9w

profil zadavatele

Web: www.alkawildlife.eu

Facebook: www.facebook.com/AlkaWildlife

Společnost ALKA Wildlife o.p.s.byla založena v roce 2007 skupinou šesti odborníků zabývajících se ekologií obratlovců a ochranou přírody.

Poslání společnosti

Získávat, šířit a aplikovat informace týkající se biologie a ekologie živočichů tak, aby došlo k jejich efektivní, vědecky podložené ochraně a managementu

Status

Společnost ALKA Wildlife, o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. byla udělena akreditace od Ústřední komise pro ochranu zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této akreditace má společnost povolení pro provádění pokusů na zvířatech s cílem ověřování vědecké domněnky a získávání vědeckých poznatků a zkoumání reakcí zvířete včetně jeho metodického sledování ve volné přírodě. Povolení bylo vydáno pro naše druhy lasicovitých šelem.

Společnost ALKA Wildlife, o.p.s. je na seznamu výzkumných organizací splňujících formální znaky VO schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Statutární orgán společnosti - ředitel
Mgr. Kateřina Poledníková
Ředitel je oprávněn jednat jménem společnosti.

Správní rada:

Mgr. Aleš Jelínek (předseda správní rady)
Zdeněk Hron
Ing. Václav Křivan

Dozorčí rada:

Jaroslava Musilová (předseda dozorčí rady)
Jindra Jelínková, Dis.
Miloslava Král’ová

Zakladatelé společnosti:

Mgr. Václav Beran
Ing. Václav Hlaváč
Dr. Andreas Kranz
Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.
Mgr. Kateřina Poledníková
RNDr. Aleš Toman