intranet
cz en

Činnost

Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby ve formě:

 • realizace výzkumných projektů v oblasti biologie a ekologie
 • realizace výzkumných projektů vedoucích
  k ochraně volně žijících živočichů a k ochraně biodiversity
 • zpracovávání odborných analýz, studií, stanovisek a inventarizačních průzkumů týkajících se volně žijících živočichů
 • informační podpora rozhodování v oblasti ochrany volně žijících druhů živočichů a ochrany biodiversity
 • vedení odborných prací studentů středních a vysokých škol v oblasti ekologie živočichů
 • vzdělávání, osvěta a práce s veřejností
  v oblasti ekologie živočichů a ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany biodiversity
 • vývoj, testování a realizace opatření v oblasti managementu druhů a krajiny
 • zpracování koncepčních dokumentů v ochraně přírody
 • pořádání konferencí, pracovních setkání, výukových programů a přednášek