intranet
cz en

Tchořík skvrnitý

obrázek - autor Klaus Rudloff Tchořík skvrnitý (Vormela peregusna Güldenstädt, 1770) je menší lasicovitá šelma obývající suché pouštní, polopouštní a stepní biotopy. Latinský název je odvozen od německého slova Würmlein = červíček a ukrajinského pereguznya = tchoř. Nejblíže k nám se nachází v zemích bývalé Jugoslávie.

Tchořík skvrnitý - projekty

Aktuální i dřívější projekty týkající se tchoříka skvrnitého

Tchořík skvrnitý - biologie

Tchořík skvrnitý, jak napovídá jeho jméno, má nápadné pestré zbarvení na zádech žluté, skvrnité s nepravidelnými rezavými a hnědými skvrnami. Je nejaktivnější během ranních a večerních hodin, kdy pomocí dobře vyvinutého čichu vyhledává kořist (nejčastěji křečci, sysli, jiní hlodavci, drobní ptáci, žáby, plazi a hmyz).

Tchořík skvrnitý - rozšíření, prostředí a ohrožení

Původní rozšíření druhu zasahuje od jihovýchodní Evropy po Rusko a západní Čínu.Tchořík skvrnitý obývá především suché pouštní, polopouštní a stepní biotopy, nicméně je možné jej nalézt také v zemědělsky využívaných oblastech. Tchořík skvrnitý je zařazen v červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v kategorii zranitelný (VU).