intranet
cz en

Vydra a doprava - nová metodika AOPK

AOPK ČR vydala publikaci „Vydra a doprava – příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční.“ Je zaměřena na ochranu vydry před důsledky silniční (i železniční) dopravy a problematiku řeší jak z technického (vhodné a nevhodné propustky/mosty a jejich umístění či rekonstrukce), tak legislativního (možné zákonné postupy využitelné pro orgány ochrany přírody) hlediska. Zmiňuje i konkrétní zjištěné kritické lokality pro vydry na českých komunikacích a stručně navrhuje jejich řešení. Je určena jako celek především pracovníkům orgánů ochrany přírody, ale důležité informace si zde najdou i jiné subjekty, které mají vztah k dopravě a silničním (či železničním) stavbám. Brožura je k dispozici v knihovně AOPK ČR a na Oddělení druhové ochrany AOPK ČR nebo v elektronickou verzi na stránkách záchranných programů AOPK nebo na našich stránkách.

zpět