intranet
cz en

Karbofuran opět zabíjel

U potoka Ležák u chatové osady východně od obce Lukavice (okres Chrudim) byla 19.2.2012 nalezena mrtvá vydra. Následné vyšetření prokázalo, že zvíře bylo otrávenou jedovatou látkou karbofuran. Jedná se účinnou látku přípravku Furadan, který se dříve používal v zemědělství, ale od roku 2008 je pro svou nebezpečnost zakázán. Karbofuran je v posledních letech nejpoužívanějším jeden při trávení volně žijících i domácích zvířat. Případy použití karbofuranu jsou hlášeny z celé republiky, shromažďovány jsou na stránkách www.karbofuran.cz. U vydry říční se jedná o patnáctého jedince od roku 2006, u kterého byla otrava karbofuranem prokázána jako příčina smrti. Všechny tyto dosavadní případy jsou shrnuty v publikaci Poledníková a kol. 2010. V údolí potoka Ležák nedaleko od současného místa byly nalezeny dvě vydry otrávené karbofuranem také v roce 2008. Na Chrudimsku se vydry opět vyskytují od přelomu tisíciletí, při mapování v roce 2006 se zde již vyskytovaly pravidelně.

zpět