intranet
cz en

Sběr vyder v roce 2011

obrázek

lokalizace nalezených kadaverů vyder v roce 2011

S Vaší pomocí každoročně sbíráme uhynulé vydry říční z celého území České republiky. Sběr a následné analýzy kadaverů je v současnosti prováděn v rámci pravidelného monitoringu dle plánu Záchranného programu pro vydru říční v České republice a je financován z AOPK ČR.


V průběhu roku 2011 bylo sesbíráno 54 záznamů o úhynech vydry říční. Současná databáze tak obsahuje i s dřívějšími údaji celkem 414 záznamů. Zajištěno bylo 42 těl. 37 záznamů se vztahuje k roku 2011, dalších 11 ještě k roku 2010, 4 x rok 2009 a 1 x 2008 a 1 x 2007. Sběr jedinců má zpoždění (někdy trvá delší dobu než se k nám kadavery dostanou), lze tedy předpokládat, že celkový soubor jedinců z roku 2011 bude ještě větší.

Jedinci byli sbíraní z celého území ČR: Jihočeský kraj 10 ks, Jihomoravský kraj 3 ks, Liberecký kraj 2x, Olomoucký kraj 5x, Plzeňský kraj 4x, Severomoravský kraj 6x, Středočeský kraj 6x, Ústecký kraj 1x, kraj Vysočina 14 ks, Zlínský kraj 3x.

Jako příčina smrti byla u většiny případů určena srážka s vozidlem, přesto u poměrně velké části vzorků byla stanovena jiná příčina. Z přirozených příčin smrti bylo zaznamenáno v jednom případě stáří. V jednom případě bylo zvíře pokousáno, není však zřejmé jestli psem nebo vydrou. Ze čtyř opuštěných mláďat se jedná ve dvou případech o nalezení již mrtvých, dvě další mláďata byla odvezena do Stanice Pavlov. Dva případy chycení do želez se staly již v minulých letech, byly však alespoň sepsány veškeré informace.

U dvou kusů byla na základě pitvy určena jako příčina smrti zástřel. Více jsme o těchto případech informovali již v září.

zpět