intranet
cz en

Článek v časopise Ochrana přírody

Ve čtvrtém čísle časopisu Ochrana přírody nám vyšel článek "Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR". Článek jednak popisuje samotné metody sběru a analýz a databázi, ale také řadu dosavadních výsledků ze sběru uhynulých vyder. V současnosti se již počet zaznamenaných uhynulých jedinců přiblížil ke čtyřem stovkám. Jedná se o jedince sbírané od 90. let 20. století. Článek je možné stáhnout zde.

zpět