intranet
cz en

Vydry se stále nelegálně střílí

Všechny nalezené uhynulé vydry v celé republice se v rámci dlouhodobého monitoringu sbírají a podrobují pitvě a dalším analýzám. V letošním roce jich bylo nalezeno již 24. Při pitvách se zjistilo, že ve dvou případech byly vydry střeleny!

obrázek

foto: Václav Beran; zástřel v CHKO Litovelské Pomoraví

V únoru 2011 byla nalezena uhynulá vydra na břehu Blatské Stoky u Veselí nad Lužnicí. Pitva prokázala, že zvíře, mladý samec, bylo střeleno přímo do hlavy. V březnu 2011 byla nalezena uhynulá vydra říční na břehu řeky Moravy na hranici národní přírodní rezervace Vrapač. Poté byla také provedena pitva tohoto jedince, na základě které bylo zjištěno, že zvíře bylo nejprve střeleno do břicha a pak ubito neznámým předmětem. Jednalo se o vzrostlé mládě - samičku, která se pravděpodobně ještě stále držela matky.

V obou případech bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podezření na porušení dvou zákonů: dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny došlo k usmrcení zvláště chráněného druhu živočicha v kategorii silně ohrožený druh a dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti šlo zjevně o lov celoročně hájeného druhu zvěře, tedy pytláctví.


obrázek

foto: Václav Beran; zástřel u Veselí nad Lužnicí

K nelegálnímu zabíjení vyder dochází na celém území jejich výskytu. Většinou jsou vydry úmyslně zabíjeny pomocí jedu karbofuran, někdy pomocí želez, a nebo střelbou. Vydry jsou většinou pytlačeny rybáři, protože vydra je rybožravý druh a může na některých lokalitách způsobovat i poměrně velké škody na komerčně chovaných rybách. Veselí nad Lužnicí je oblast s dlouhodobým výskytem vyder. V této oblasti mají rybáři zkušenosti s vydrou a s tím co může způsobit na jejich obsádkách v rybnících. Je tedy pravděpodobné, že se jednalo o některého nespokojeného rybáře. Od roku 2000 mohou rybníkáři zažádat dle zákona č. 114/2000 o náhrady škod, které jim vydry způsobují. Bohužel často řeší problém svým způsobem, místo aby využili této možnosti. Je pravdou, že proces žádosti je komplikovaný z důvodu potvrzení nároku. Dle našich zkušeností však pracovníci ochrany přírody, kteří žádosti vyřizují, jsou velmi ochotní a pomáhají s vyřízením žádostí. Je také potřeba říci, že vydry jsou teritoriální zvířata. Usmrcením jednoho zvířete se nevyřeší problém škod, protože danou oblast velmi rychle obsadí jiný jedinec.


obrázek

modře: místa zástřelu; červená: výskyt vydry

V případě zástřelu v CHKO Litovelské Pomoraví není zcela zřejmé, jestli se jednalo o plánované zabití rybářem z důvodu nevraživosti kvůli ztrátám na rybách. Vydry se v této oblasti nevyskytují dlouho a určitě jich zde ani v dnešní době ještě není mnoho. Mohlo se spíše jednat o lovce – pytláka, který střílí na vše, co se pohne. V období ústupu populace vydry říční v České republice ve 20. století se vydra říční v CHKO Litovelské Pomoraví ani v jejím okolí vůbec nevyskytovala. Opětovně se s vydrou v této oblasti můžeme potkat zhruba od přelomu tisíciletí částečně vlivem řízené repatriace vyder v horním povodí řeky Moravy, ale také vlivem samovolného šíření populace v posledních dekádách. Vzhledem k množství a kvalitě vodního prostředí a centrální pozici tvoří CHKO Pomoraví důležitou oblast pro populaci vyder na Moravě. CHKO je proto také jednou z EVL oblastí, kde je vydra vybraným druhem ochrany.

zpět