intranet
cz en

Sokoli úspěšně vyhnízdili v instalovaných budkách

obrázek

V roce 2010 bylo na ochozu komína elektrárny Tušimice prokázáno neúspěšné hnízdění sokola stěhovavého ve smotku kabelů jednoho ze satelitů. To je typický obrázek současné situace, kdy se sokoli snaží využívat lidské stavby k hnízdění, ale to pak bývá z důvodu výběru nevhodného místa neúspěšné nebo ke hnízdění vůbec nedojde. Proto byly v areálu elektrárny instalovány dvě hnízdní budky pro sokolyna chladící věž č. 4, více viz projekt.

I přes poměrně pozdní osazení sokolí pár budku obsadil a úspěšně vyvedl tři mláďata. V průběhu hnízdění také došlo k jednomu dramatickému okamžiku, kdy jedno z mláďat bylo nalezeno spadlé v areálu elektrárny. Mládě bylo vyneseno na vyvýšené místo. V následujících dnech byla pozorována všechna tři létající mláďata i s rodiči.

Poznámky z kontrol:

Přelom ledna a únor: sokol (asi samice) se opakovaně zdržuje v okolí chladících věží. Posedává na přístupových žebřících 3. a 4. věže. Dvakrát pozorována i na okraji věže několik metrů od budky.

Začátkem března bylo pozorováno páření na 2. chladící věži.

Každé ráno se pokoušejí "zabrat" obě budky také poštolky. Sokolům to ani moc nevadí! Stále často sedají na komín až to vypadá, že se nechtějí vzdát starého hnízdiště.

9.3.2011: sokoli si vybrali jihozápadní budku pro hnízdění. Opakovaně se v ní zdržují.

21.3.2011: "domácí" pár vyhání cizí samici sokola ze svého teritoria

25.3.2011: samec znovu vyháněl cizí samici z okrsku! "Domácí" samice vykukovala z budky.

Duben 2011: samice sedí v budce a samec ji zásobuje potravou a vždy, když samice žere, ji střídá v sezení na vejcích. Přesné datum líhnutí mláďat nebylo vzhledem k vysokému umístění budky a potřebě omezit rušení na minimum možné zjistit.

18.5. 2011: Kontrola stativovým dalekohledem od silnice na J okraji areálu potvrzuje úspěšné hnízdění. V budce stojí samice a pod ní se hýbou minimálně dvě mláďata.

25.5.2011: v hnízdě pozorována minimálně tři velká mláďata, občas již jednotlivě vylézají na okraj budky

10.6.2011: všechna tři mláďata stále v budce

11.či 12.6. 2011 poprvé mláďata vyletují a opouští budku, po krátkých letech se zase vrací zpět


obrázek

mladý sokol nalezený na zemi

13.6.2011: jedno mládě je nalezeno na zemi v areálu elektrárny! Bylo vyneseno na vyvýšený bod

22.6.2011: dopoledne po dobu cca dvou hodin sedí 3 mladí sokoli na ochozu chladící věže, což dokládá úspěšné vyvedení všech tří mláďat

Přelom června/července: pravidelně pozorováni mladí i staří sokoli vykružující nad areálem elektrárny.

zpět