intranet
cz en

Expedice do delty Dunaje

obrázek

autor: Lukáš Poledník

Po dvouleté pauze jsme na konci letošního února opět zamířili do Rumunska do Dunajské delty za norkem evropským. Norek evropský je jedna z nejvzácnějších šelem Evropy a delta Dunaje představuje oblast, kde se tato šelmička stále vyskytuje. Naše společnost se spolu s Národním výzkumným ústavem Dunajské delty zabývá dlouhodobým monitoringem tohoto druhu v Dunajské deltě. Vzhledem ke skrytému způsobu života a značné vnější podobnosti s nepůvodním norkem americkým je jednou z nejdůležitějších monitorovacích metod odchyt norků do živochytných sklopců. Z průzkumů prováděných v předchozích letech jasně vyplývá, že nejlepším obdobím pro odchyt norků evropských v deltě je konec zimy. Tentokrát jsme navštívili dvě lokality: oblast kanálu Dovnica a okolí jezera Rotund.


Delta Dunaje se nachází na východě Rumunska a částečně zasahuje i na Ukrajinu. Řeka Dunaj v ústí do Černého moře vytváří síť ramen a kanálů mokřadní biotop o rozloze přes 4 000 km2. Na jih od nejjižnějšího ramene řeky ještě navazují další vodní plochy – komplex brakických jezer. Řeka Dunaj se u města Tulcea rozděluje na tři hlavní ramena. Ramena jsou propojena sítí větších či menších přírodních i umělých kanálů, slepých ramen a jezer. Většinu vegetačního porostu v deltě tvoří rákos. Kanály jsou často lemované vrbami. Vzhledem ke své poloze a rozsahu se jedná o jedno z hlavních center biodiverzity v Evropě.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Během expedice jsme na každé lokalitě po čtyři noci nastražili 40 pastí. Celkem se nám podařilo odchytit 4 samce norka evropského. Po odchytu a měření byly zvířata opět vypuštěna v místě odchytu.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Čas mezi jednotlivými kontrolami pastí jsme trávili procházením monitorovaných oblastí a hledáním pobytových znaků (stop a trusu) různých druhů savců.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Kromě již tradičního monitoringu pomocí živochytných pastí jsme poprvé v deltě použili také fotopasti. Ukázalo se, že fotopasti jsou poměrně účinnou metodou k zaznamenání šelem Dunajské delty a během deseti dnů se nám podařilo natočit následující druhy šelem: psík mývalovitý, norek evropský, vydra říční a kočka divoká. Záznam kočky divoké je poměrně raritní, přitom se nám ji podařilo zaznamenat hned na několika místech.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

obrázek

autor: L.Poledník; stopa norka evropského

Z výsledků průzkumu se jako nejhojnější šelma delty jeví psík mývalovitý, jehož stopy a latríny jsme nacházeli doslova na každém kroku. Poměrně často jsme nacházeli stopy norka evropského.


Lokálně hojná je také vydra říční. Na následujících videích přichází dospělý samec (jsou vidět varlata). Právě vylezl z vody (čerstvé kapky na srsti). Samec po výlezu jednak značkuje na kmen a pak si suší srst válením se. Po této námaze nakonec usíná.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Psík mývalovitý, nepůvodní šelma v Evropě, je běžným druhem v deltě Dunaje. Aktivní jsou jak ve dne, tak v noci jak je vidět z následujících videí.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

Pro přehrání tohoto videa potřebujete Flash player 8 a vyšší a povolený JavaScript.

zpět