intranet
cz en

Norek americký na severní Moravě

obrázek

autor: Štěpán Zápotočný

Na základě průzkumů, které proběhly v roce 2010 je možné s jistotou říci, že norek americký už se nachází také v povodí Odry na severní Moravě, a to přesněji v CHKO Poodří a také na horním toku řeky Olše u hranice s Polskem. Norek byl při systematickém průzkumu v CHKO Poodří zaznamenán na samotné řece Odře a na přilehlých rybničních soustavách po celé délce CHKO. Záznamů nebylo mnoho, hustota lokální populace je tedy velmi nízká, pravděpodobně se v současnosti jedná o začátek kolonizace území. První záznamy o výskytu norka z této oblasti pochází z dotazníkových průzkumů provedených v letech 2005 a 2006. Do té doby norek není zmiňován nikde v celém povodí Odry na území České republiky. Na řece Olši byly stopy norka zaznamenány pouze náhodně při inventarizaci EVL Olše. Jde o první záznam norka amerického v této části území. V sousedním povodí Moravy a v sousedním Polsku se norci vyskytují a pravděpodobně se budou z těchto oblastí šířit i do povodí Odry. Výskyt norka byl zjištěn v rámci dvou projektu: Průzkum norka amerického v CHKO Poodří a jejím okolí a Inventarizace EVL Olše pro vydru říční.

zpět