intranet
cz en

Otrávené vydry, norci a káně u Dačic

obrázek

uhynulá mláďata vyder

Na rybniční soustavě u Dačic a na přilehlém úseku řeky Dyje byly nalezeny mrtvoly několika volně žijících zvířat. Jednalo se o čtyři vydry říční, tři norky americké a jedno káně lesní. Pitva a chemické rozbory ukázaly, že zvířata uhynula na otravu jedovatou látkou karbofuran. Látka karbofuran je součástí přípravku Furadan, což je insekticidní přípravek, který se v zemědělství používá k postřiku rostlin, na ochranu před hmyzem. Látka karbofuran je však vysoce jedovatá i pro obratlovce včetně ptáků, savců i člověka. Pro otravu stačí velmi malé množství této látky, a je toxická nejen po pozření, ale také po vdechnutí nebo potřísnění kůže. Karbofuran je nervový jed, jeho působením dojde ochrnutí dýchacího svalstva a udušení. Pitva jednotlivých zvířat, čas úmrtí a výčet druhů jasně ukazují, že látku někdo použil úmyslně k hubení zvířat, a to opakovaně. Tyto okolnosti také naznačují, že travič použil návnadu a tou byly (nebo stále jsou) ryby hozené do vody nebo na břehy rybníků. Karbofuran se v posledních letech bohužel stal módním prostředkem v boji se „škodnou“, zejména s dravci a šelmami. Známé jsou případy otrávených káňat, orlů, sokolů. Další případy jsou shrnuty na webových stránkách www.karbofuran.cz. Traviči tak chtějí zlikvidovat vzácná zvířata, která se opět vrátila do naší přírody. Otrávené návnady na Dačicku jsou však nebezpečné i pro psy a děti. Oblast tzv. Dačické kaskády je lokalitou na kraji města, kterou řada obyvatel Dačic využívá ke každodenním procházkám se psy či s dětmi. Případ v současnosti vyšetřuje Policie ČR jako trestný čin.

zpět