intranet
cz en

Fotky z expedice v Rumunsku

obrázek
Koncem května jsme se vybrali do rumunské Dobrudže s cílem zjistit výskyt ohrožených evropských druhů tchoříka skvrnitého a tchoře stepního. Tyto druhy jsou zahrnuté v evropské legislativě ve Směrnici o stanovištích. Mimo to jsme ve sledovaném území zaznamenávali výskyt dalších významných a ohrožených druhů savců, ptáků a plazů. Pro monitoring cílových druhů jsme používali fotopasti s atrahujícícmi přípravky, dále speciální tunýlky pro zachycení stop a pro doplnění jsme se dotazovali místních pastevců, zda tyto druhy nepozorovali. I když zpracování výsledků pořád probíhá, již bohužel víme, že se nám cílové druhy zjistit nepodařilo. Na druhou stranu jsme zaznamenali řadu zajímavých druhů a fotopasti přinesly nejedno překvapení. Ale o samotných výsledcích Vás budeme informovat až později po zpracování potřebných údajů.

Akce proběhla ve spolupráci s rumunskou organizací Milvus group v rámci projektu „Monitoring tchoře stepního a tchoříka skvrnitého v rumunské Dobrudži“.

obrázek - Zájmová oblast
Zájmová oblast
foto:
54453 B
obrázek - No pasarán
No pasarán
foto:
37129 B
obrázek - Komunikace s místními
Komunikace s místními
foto:
38214 B
obrázek - Kontrola zařízení
Kontrola zařízení
foto:
44288 B
obrázek - Sledované území
Sledované území
foto:
40712 B
obrázek - Sledované území
Sledované území
foto:
60344 B

zpět