intranet
cz en

Stopování vyder na sněhu

obrázek
Jednou z metod stanovování početnosti vyder je stopování vyder na sněhu. Stopování probíhá v kvadrátu 12 x 10 km. Tyto kvadráty jsou předem vytipovány, v zásadě se jedná o reprezentativní plochy (rybniční oblast, horská oblast apod.) a plochy, kde stopování již v minulosti proběhlo, aby se při dostatečném množství dat daly vypočítat trendy početnosti vyder u nás. V tomto kvadrátu se projdou všechny vodní toky a vodní plochy a do mapy se zakreslí stopní dráhy vyder. Pro stopování však musí být vhodné podmínky, což znamená co nejvíce zamrzlých vodních ploch a čerstvý sníh z minulého dne, přičemž nesmí sněžit v noci, kdy jsou vydry aktivní, aby nedošlo k zavátí stop. Na vhodném sněhu lze dokonce podle velikosti stop rozlišit samce, tzv. prostřední zvířata (samice nebo nedospělí samci) a samice s mláďaty. Touto metodou lze stanovit velice přesnou početnost vyder na daném kvadrátu. Stopování v letošní zimě u nás proběhlo ve třech kvadrátech ve spolupráci s pracovníky AOPK a v jednom případě i ve spolupráci s Nadací pro vydru. Také jsme třikrát stopovali v rakouských alpách. Pokud to podmínky v následujících dnech dovolí, budeme stopovat i v dalších kvadrátech.


obrázek
Výsledky:
27.1.2010 Jindřichohradecko, v mapovacím čtverci zjištěno 21 dospělých vyder.
31.1.2010 Havlíčkobrodsko, v mapovacím čtverci zjištěno 15 dospělých vyder.
4.2.2010 NP České Švýcarsko, v mapovacím čtverci zjištěno 5 dospělých vyder.


Stopování vyder na sněhu probíhá v rámci projektu „Vytvoření modelu vývoje populace vydry říční v České republice“.

Stopování vyder na sněhu v Rakousku probíhá v rámci projektu „Možnosti přirozené rekolonizace Švýcarska vydrou říční“.

zpět