intranet
cz en

Program péče pro vydru říční schválen

12. října 2009 byl ministerstvem životního prostředí ČR přijat program péče pro vydru říční. Vydra se tak stala spolu s perlorodkou říční (Margaritifera margaritifera), syslem obecným (Spermophilus citelus) a užovkou stromovou (Zamenis longissimus) dalším druhem ohroženého živočicha, pro něhož je tento program vytvořen. Cílem je kombinace různých typů opatření vedoucí k nezhoršení stavu z hlediska velikosti populace vydry a plochy areálu rozšíření v rámci ČR. Dokument vytvořilo AOPK ČR ve spolupráci s odborníky, včetně našich pracovníků, na dobu 10 let.

další informace http://www.nature.cz/zachranneprogramy
celý text programu péče pro vydru zde

zpět