intranet
cz en

Sběr uhynulých vyder

obrázek
Sběr uhynulých vyder

Díky spolupráci s myslivci, muzei, zoology, preparátory a další širokou veřejností se doposud podařilo nashromáždit přes 280 uhynulých zvířat nebo vzorků tkáně. Uhynulé vydry bývají nalézány především na silnicích, byly však zjištěny i případy vyder uhynulých při nelegálním lovu. Z různých částí uhynulých jedinců je možné zjistit řadu údajů, proto jsou pro nás cenná nejen celá zvířata, ale i zbytky těl v jakémkoliv stádiu. Také s Vaší pomocí chceme získat informace o tom, co vydru skutečně ohrožuje a získat důležité údaje, které budou dále použity při její ochraně.

Co všechno lze z uhynulých vyder zjistit:

Zjištěný počet vyder sražených na našich silnicích a dálnicích může posloužit například k vymezení kritických úseků silnic se zvýšeným rizikem mortality. Informace o takových místech pak mohou posloužit k zabezpečení nebezpečných úseků. Ochranná opatření – suché přechody, lávky apod. mohou být velice efektivní, jelikož vydry se je velice rychle naučí využívat. Díky sběru uhynulých vyder lze získat řadu demografických údajů, jako je věková struktura populace, poměr pohlaví atd.
Vzorky tkání slouží k další analýze, zjišťuje se obsah PCB v tkáních vyder a genetická struktura populace.

Co s nalezenou uhynulou vydrou:

Pokud naleznete uhynulou vydru, kontaktujte nás, prosím, a vyplňte v přiloženém dotazníku Vám známé údaje.
731 407 839 – Václav Beran – Muzeum města Ústí nad Labem
606 598 903 – Lukáš a Kateřina Poledníkovi – ALKA Wildlife, o.p.s., Dačice
602 205 590 – Václav Hlaváč – AOPK ČR Havlíčkův Brod

Nalezenou vydru uložte do igelitového pytle s lístečkem s údaji o lokalitě a datem. Pokud si na základě telefonátu nebudeme moci ihned pro zvíře přijet, prosíme Vás o jeho zamražení. Jménem vyder a řešitelů projektu mnohokrát děkujeme.

Dotazník k uhynulé vydře (114 kB; formát doc)

Sběr, evidence uhynulých vyder a výzkumná práce na nich probíhá v rámci projektu „Vytvoření modelu vývoje populace vydry říční v České republice“.

zpět