intranet
cz en

Začínáme výzkum vyder v Krušných horách a podkrušnohoří

obrázek

hledání pobytových znaků vydry říční

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.


obrázek

vydra říční; autor: Jiří Bohdal

Hned první terénní průzkum a společné terénní setkání s odborníky z partnerských organizací naznačil některé odpovědi na naše otázky.

Vydry jsme našli na většině kontrolovaných toků, dole v údolích i nahoře až v nejvyšších lokalitách Krušných hor. V Krušných horách můžete vidět jak přirozené úseky toků, tak silně regulované úseky s celou řadou podélných i příčných bariér, které jsou problémem jak například pro ryby, vydru, tak i další živočichy. Tak jako jinde v republice i zde se okolo řek nachází množství různého odpadu.


obrázek
Výzkum vydry říční v Krušných horách je realizován spolu se saskými partnery v rámci přeshraničního projektu Lutra lutra. Více o projektu se můžete dozvědět zde.

obrázek - monitoring
monitoring
foto: Štěpán Zápotočný
74099 B
obrázek - monitoring
monitoring
foto: Štěpán Zápotočný
61949 B
obrázek - Pohraniční rybník
Pohraniční rybník
foto: Štěpán Zápotočný
42732 B
obrázek - Flájský potok
Flájský potok
foto: Štěpán Zápotočný
59262 B
obrázek - regulovaný tok
regulovaný tok
foto: Štěpán Zápotočný
73296 B
obrázek - regulovaný tok
regulovaný tok
foto: Štěpán Zápotočný
83741 B
obrázek - regulovaný tok
regulovaný tok
foto: Štěpán Zápotočný
57529 B
obrázek - odpadky v tocích
odpadky v tocích
foto: Štěpán Zápotočný
86487 B
obrázek - odpadky v tocích
odpadky v tocích
foto: Štěpán Zápotočný
58202 B

zpět