intranet
cz en

Nové publikace

V posledních měsících nám vyšly čtyři odborné články o savcích. Všechny jsou ke stažení v pdf souboru v sekci Ke stažení.

Distribution and molecular phylogeny of biliary trematodes (Opisthorchiidae) infecting native Lutra lutra and alien Neovison vison across Europe

Na první pohled článek není o savcích, ale parazitech :-). Ale není tomu tak úplně. Oba druhy motolic byly zjištěny u vydry říční. Obecně je u vyder nacházeno jen velmi málo parazitů, a to jak vnějších v kožichu, tak i kdekoliv uvnitř těla. Tyto motolice ve žlučníku jsou jedněmi z mála, které u vyder byly prokázány a vyskytují se jak je vidět z článku poměrně běžně. Genetické vztahy sledovaných motolic odráží i historický vývoj a propojenost vydřích populací v Evropě.

Výskyt středně velkých a velkých savců v jižních a jihozápadních Čechách (Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha)

Zde si můžete přečíst, co přinesly výsledky z dvouletého fotomonitoringu v lesích jižních a jihozápadních Čech. Jednak jsme zdokumentovali výskyt hned několika vzácných druhů jako los evropský, rys ostrovid, kočka divoká a vlk. ale zajímavý pro nás například byl syntopický výskyt kun nebo to, že zajíc "polní" je v lese jedním z nejběžnějších druhů větších savců.

Populace savců na ostrovech přírodní rezervace Věstonická nádrž, jižní Morava

Střední nádrž umělého vodního díla Nové mlýny, kde se nachází přírodní rezervace Věstonická nádrž je z hlediska biotopu poměrně unikátní v České republice: nachází se zde soubor větších i menších ostrovů. Průzkum savců na ostrovech ukázal, že na ostrovech trvale žijí i druhy savců, u kterých by jste to nečekali, například kuna skalní, liška, prasata nebo srny. Z typických semiakvatických savců jsme zde potvrdili vydru říční, norka amerického, mývala severního, nutrii, bobra, ondatru, potkana i hryzce vodního.

Evidence for naturalization of the American mink (Neovison vison) in Friuli Venezia Giulia, NE Italy

V severovýchodním regionu Itálie se norek americký, invazivní šelma ze severní Ameriky, šíří stejně jako v jiných částech Evropy a stejně jako v České republice. Co je poměrně zajímavé je prostředí, kde byl norek zaznamenán. Tento druh preferuje pomalu tekoucí a stojaté vody. Ve sledované oblasti, kde byl norek zaznamenán, se ale jedná o typické horské oligotrofní rychle tekoucí řeky Alp.

zpět