intranet
cz en

Počítali jsme vydry na Dačicku

obrázek

autor: K. Poledníková; hledání stop

Podmínky nám konečně po třech letech dovolily opět provést sčítání vyder. Sčítání na sněhu je jednou z metod monitoringu populace dle Programu péče pro vydru říční v České republice. Stopování je poměrně náročné, protože v jeden den se musí ve sledované oblasti zkontrolovat všechny toky, rybníky, přehrady a spočítat jednotlivé stopní dráhy. Sčítání je také náročné na organizaci, protože abychom stopní dráhy spočítali, potřebujeme na rybnících i tocích led a čerstvý sníh, abychom viděli stopy jen z jedné noci. Z toho důvodu se sčítání provádí ve čtvercích 10 x 10 km a povede se jen párkrát do roka, v letech jako např. loňská zima vůbec.


obrázek

autor: K. Poledníková; údolí Lipoleckého potoka

Naštěstí letos zima aspoň na chvíli přišla a tak jsme v pátek vyrazili stopovat v okolí Dačic na Českomoravské vysočině. Pravou zimu jsme si užili pořádně, ráno bylo celých mínus 24 stupňů, ale pak zimní krajinu zalilo slunce a bylo nádherně. Při stopování jsme kromě vyder také našli stopy dalších vodních savců: norka amerického, který se v této oblasti dlouho vyskytuje a stopu ondatry pižmové.


obrázek

autor: K. Poledníková; stopy vyder na zamrzlém rybníku

Vyder jsme spočítali ve čtverci 10 x 10 km jedenáct, z toho v jednom případě se jednalo o matku s mládětem. Na Dačicku se vydry vyskytovaly vždy, hustoty z dřívějších let (2004 - 2010) se pohybovaly od osmi do čtrnácti dospělých s postupným nárůstem v průběhu let. Rodin jsme zaznamenávali 1 až 3. Jedna rodina a 10 dospělých jedinců tedy odpovídají spíše nižším hodnotám z této oblasti. Vydry jsou teritoriální, samci navzájem a samice navzájem obývají okrsky, které se až na výjimky nepřekrývají. Dlouhodobě se tak v jednotlivých oblastech udržují poměrně stabilní hustoty závislé zejména na potravní nabídce. Nejvyšší počty vyder u nás se nachází v rybničnatých oblastech, mezi něž Dačicko a celá Českomoravská vrchovina patří.


obrázek

Sčítání vyder je prováděno v rámci projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

obrázek - Dačicko
Dačicko
foto: Kateřina Poledníková
19935 B
obrázek - Dačicko
Dačicko
foto: Kateřina Poledníková
17679 B
obrázek - zima
zima
foto: Jitka Větrovcová
73095 B
obrázek - zima
zima
foto: Jitka Větrovcová
77272 B
obrázek - zamrzlé rybníky
zamrzlé rybníky
foto: Kateřina Poledníková
47399 B
obrázek - zamrzlé rybníky
zamrzlé rybníky
foto: Václav Beran
43072 B
obrázek - stopování
stopování
foto: Kateřina Poledníková
42964 B
obrázek - stopní dráha vydry
stopní dráha vydry
foto: Václav Beran
11661 B
obrázek - Stopa vydry říční
Stopa vydry říční
foto: Václav Beran
26838 B
obrázek - Stopa vydry říční
Stopa vydry říční
foto: Václav Beran
22499 B
obrázek - stopování
stopování
foto: Václav Beran
43682 B
obrázek - stopování
stopování
foto: Václav Beran
57581 B
obrázek - zamrzlá Dyje
zamrzlá Dyje
foto: Kateřina Poledníková
58129 B
obrázek - stopní dráhy vydry
stopní dráhy vydry
foto: Kateřina Poledníková
38394 B
obrázek - zbytky po hostině
zbytky po hostině
foto: Kateřina Poledníková
38892 B
obrázek - stopování
stopování
foto: Kateřina Poledníková
51313 B
obrázek - Volfířovský potok
Volfířovský potok
foto: Kateřina Poledníková
54075 B
obrázek - stopování
stopování
foto: Václav Beran
69460 B
obrázek - zamrzlé rybníky
zamrzlé rybníky
foto: Václav Beran
36348 B

zpět