intranet
cz en

Jak je to tedy s vydrami v Norsku?

obrázek

ostrov Aukra a jeho pobřeží

Vrátili jsme se z Norska, kde jsme cestovali za vydrami a za kolegy z institutu NINA, kteří se vydrou říční v Norsku zabývají.


obrázek

Iniciativa: Sdílení zkušeností s výzkumem a ochranou vydry říční

Financování: Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Iniciativa je spojená s realizací projektu „Realizace vybraných opatření programu péče pro vydru říční v České republice“ financovaného z Malého grantového schématu programu CZ02.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


obrázek
Do Norska jsme jeli s několika cíli: seznámit se lépe s kolegy, kteří se vydrou zabývají a navázat dlouhodobější spolupráci, prodiskutovat řadu témat, které se vydry týkají a povědět si jak dané problémy řeší a jak je řešíme my; podívat se na různé lokality, kde se vydry vyskytují a v neposlední řadě se naučit řezat zuby vyder, abychom určili, jak byli tito jedinci staří, když umřeli. Cesta byla velmi úspěšná, zpracovávat zuby jsme se naučili, pomohli jsme kolegům s monitoringem vyder a navštívili jak vnitrozemské řeky, tak fjordy a jeden ostrov, kde vydry žijí na mořském pobřeží. Více se o naší cestě a o vydrách v Norsku můžete přečíst přímo u fotografií, které jsme pro Vás pořídili.

obrázek - Krajina Norska
Krajina Norska
foto: Kateřina Poledníková
41141 B
obrázek - Ostrov Aukra
Ostrov Aukra
foto: Kateřina Poledníková
43440 B
obrázek - Ostrov Aukra
Ostrov Aukra
foto: Kateřina Poledníková
45270 B
obrázek - Ostrov Aukra
Ostrov Aukra
foto: Kateřina Poledníková
48752 B
obrázek - Ostrov Aukra
Ostrov Aukra
foto: Kateřina Poledníková
43883 B
obrázek - Monitoring
Monitoring
foto: Kateřina Poledníková
52191 B
obrázek - Trus vydry říční
Trus vydry říční
foto: Kateřina Poledníková
77550 B
obrázek - Trus vydry říční
Trus vydry říční
foto: Kateřina Poledníková
60438 B
obrázek - Monitoring
Monitoring
foto: Kateřina Poledníková
65774 B
obrázek - Monitoring
Monitoring
foto: Kateřina Poledníková
53742 B
obrázek - Monitoring
Monitoring
foto: Kateřina Poledníková
57454 B
obrázek - Monitoring
Monitoring
foto: Kateřina Poledníková
78990 B
obrázek - Ostrov Aukra
Ostrov Aukra
foto: Kateřina Poledníková
28522 B
obrázek - Lososí farma
Lososí farma
foto: Kateřina Poledníková
25892 B
obrázek - Večerní pozorování
Večerní pozorování
foto: Kateřina Poledníková
32109 B
obrázek - Norek americký
Norek americký
foto: Kateřina Poledníková
13241 B
obrázek - Norek americký
Norek americký
foto: Kateřina Poledníková
60390 B
obrázek - Stopa vydry říční
Stopa vydry říční
foto: Kateřina Poledníková
43675 B
obrázek - Stopa vydry říční
Stopa vydry říční
foto: Kateřina Poledníková
47996 B
obrázek - Ostrov Aukra
Ostrov Aukra
foto: Kateřina Poledníková
35088 B
obrázek - severozápad Norska
severozápad Norska
foto: Kateřina Poledníková
32714 B
obrázek - severozápad Norska
severozápad Norska
foto: Kateřina Poledníková
22228 B
obrázek - severozápad Norska
severozápad Norska
foto: Kateřina Poledníková
26874 B
obrázek - Monitoring
Monitoring
foto: Kateřina Poledníková
54405 B
obrázek - řeka Driva
řeka Driva
foto: Kateřina Poledníková
63448 B
obrázek - řeka Driva
řeka Driva
foto: Kateřina Poledníková
57389 B
obrázek - řeka Driva
řeka Driva
foto: Kateřina Poledníková
84092 B
obrázek - řeka Driva
řeka Driva
foto: Kateřina Poledníková
80659 B
obrázek - řeka Driva
řeka Driva
foto: Kateřina Poledníková
60722 B
obrázek - řeka Driva
řeka Driva
foto: Kateřina Poledníková
74091 B
obrázek - řeka Orkla
řeka Orkla
foto: Kateřina Poledníková
66648 B
obrázek - řeka Orkla
řeka Orkla
foto: Kateřina Poledníková
36670 B
obrázek - Trus vydry říční
Trus vydry říční
foto: Kateřina Poledníková
62586 B
obrázek - řeka Orkla
řeka Orkla
foto: Kateřina Poledníková
48172 B
obrázek - Řezání zubů
Řezání zubů
foto: Kateřina Poledníková
21118 B
obrázek - Řezání zubů
Řezání zubů
foto: Kateřina Poledníková
42540 B
obrázek - Řezání zubů
Řezání zubů
foto: Kateřina Poledníková
39066 B

zpět