intranet
cz en

Jedeme za vydrami do Norska

obrázek

Z Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci EHP fondů nám byla odsouhlasena studijní cesta do Norska za kolegy, kteří se stejně jako my zabývají vydrou říční.

Odjíždíme v sobotu!

Iniciativa: Sdílení zkušeností s výzkumem a ochranou vydry říční

Financování: Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Iniciativa je spojená s realizací projektu „Realizace vybraných opatření programu péče pro vydru říční v České republice“ financovaného z Malého grantového schématu programu CZ02.


obrázek

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Cílem setkání je výměna zkušeností a diskuse nad navázáním dlouhodobé spolupráce. Do Norska jedeme na jedno z pracovišť Norwegian Institute for Nature Research - NINA, do Trondhaimu za týmem doktorky van Dijk. Dva dny strávíme v laboratoři, kde se budeme učit, jak se zpracovávají a řežou zuby pro určení věku uhynulých vyder. Dva a půl dne pak strávíme v terénu a projdeme lokality, kde se vydra říční v Norsku vyskytuje a kde v současnosti probíhá výzkumný projekt zaměřený na tento druh. V Norsku vydry obývají vnitrozemské řeky a jezera, ale vyskytují se i podél pobřeží a na přilehlých ostrovech. Až přijedeme napíšeme Vám o norských vydrách více :-)

zpět