intranet
cz en

Mapování invazivních predátorů na jižní Moravě pokračuje

obrázek

Norek americký

V rámci projektu Neovision, který probíhal na podzim roku 2013 a na jaře roku 2014, jsme zmapovali tři lokality na jižní Moravě: Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové mlýny, ptačí oblast a evropsky významnou lokalitu Lednické rybníky a ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Ze tří u nás se vyskytujících druhů invazivních šelem byl ve všech oblastech zaznamenán norek americký. Psík mývalovitý, přestože jsou z oblastí známa pozorování od myslivců a rybářů, nebyl doposud zaznamenán a nezvěstným zůstává taktéž mýval severní. Všechny tyto druhy se vyznačují značnou přizpůsobivostí, velkou reprodukční kapacitou a mohou mít významný negativní vliv na naše původní živočichy. Proto bylo nasnadě s monitoringem pokračovat a rozšířit ho do dalších oblastí.


obrázek

Kontrola monitorovacího raftu

V rámci projektu Neovision II pokračuje mapování v ptačí oblasti a evropsky významné lokalitě Lednické rybníky a ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, monitoring byl rozšířen do ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko a evropsky významné lokality Hodonínská Doubrava.

Mapování bude probíhat do konce května. Průzkum bude spočívat v aplikaci neinvazivních, zavedených a moderních metod v průzkumu savců – monitorovací rafty na stopy a fotopasti.

Monitorovací rafty jsou plovoucí plochy, na kterých je umístěn měkký, permanentně vlhký substrát (směs jílu a písku), na kterém zvířata po přeběhnutí zanechají stopu, která umožňuje jejich detekci na lokalitě.

Fotopasti jsou fotopřístroje, které se spouští na základě impulzu čidla. Čidla mohou reagovat na pohyb (ve dne) nebo změnu teplot (v nočních hodinách).

Budeme rádi, když nás budete informovat o výskytu norka amerického, psíka mývalovitého, nebo mývala severního na jižní Moravě (gaspar.camlik@alkawildlife.eu).

zpět