intranet
cz en

Bavorsko-český rys nezná hranice

obrázek
Na jihu chráněné krajinné oblasti Český les byl na Nový rok vyfotografován rys ostrovid. I když se o výskytu vzácné šelmy v těchto místech vědělo, dosud nikdy nebyl zdokumentován fotograficky.


obrázek

rys L-29 zachycen fotopastí v Bavorsku u města Furth im Wald

„Víme o něm již od července 2013. Rys L-29 sem přišel z jihu, z oblasti Hoher Bogen. Pomocí fotopasti jsme ho zaznamenali opakovaně také v říjnu a listopadu 2013 v lesích mezi městy Furth im Wald a Waldmünchen, jen několik km od místa zastižení na české straně. Pravidelně překračuje státní hranici. Divoká zvířata se totiž pohybují bez ohledu na hranice států a jejich ochrana je proto smysluplná pouze při dobře koordinované přeshraniční spolupráci,“ vysvětluje Sybille Wölfl z projektu Trans-Lynx.


obrázek

rys L-29 zachycen fotopastí v CHKO Český les

„Fotomonitoring divokých zvířat je v současnosti velmi používaná metoda. Její výhodou je, že poskytuje objektivní důkaz o přítomnosti daného druhu a umožňuje individuální rozpoznání jedinců na základě jejich fotografií,“ říká Tereza Mináriková z projektu Trans-Lynx.

Na projektu Trans-Lynx spolupracují české i bavorské ochranářské organizace jako je Alka Wildlife, Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Právě díky spolupráci českých a bavorských ochránců přírody se podařilo rozpoznat, že „novoroční“ rys z Českého lesa je již dobře známé bavorské zvíře s kódem L-29,“ komentuje pozoruhodnou fotografii Tomáš Peckert, vedoucí Správy CHKO Český les, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Rys ostrovid (Lynx lynx) je silně ohrožený druh, chráněný podle národní i evropské legislativy. V obou zemích je ale vážně ohrožen pytláctvím a fragmentací prostředí, které obývá.

zpět