intranet
cz en

Výroční zprávy

Výroční zprávy společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. obsahují jednak zákonem dané údaje například o personálním zabezpečení, o finančních záležitostech. Výroční zprávy také obsahují popis všech projektů, které společnost v daném roce realizovala.

Výroční zpráva 2017 (pdf; 9 MB)

Výroční zpráva 2016 (pdf; 6 MB)

Výroční zpráva 2015 (pdf; 9,4 MB)

Výroční zpráva 2014 (pdf; 5,7 MB)

Výroční zpráva 2013 (pdf; 6,7 MB)

Výroční zpráva 2012 (pdf; 5,7 MB)

Výroční zpráva 2011 (pdf; 3,7 MB)

Výroční zpráva 2010 (pdf; 2 Mb)

Výroční zpráva 2009 (formát pdf; 4,06 MB)

Výroční zpráva 2008 (česky; formát pdf; 4,17 MB)

Výroční zpráva 2007 (česky; formát pdf; 1,85 MB)

zpět