Foto - regulovaný tok
regulovaný tok, foto: Štěpán Zápotočný

Flájský potok